چشمه شاهان گرماب مشهد

_گرماب_مشهد1.jpg

طبیعت مشهد دارای زیباترین و خاص ترین مناظر است . چشمه های جوشان مشهد در خلق این مناظر زیبای طبیعی نقش غیر قابل انکاری دارند . طبیعت مشهد همانندسایر جاذبه هایگرشگری مشهد در جذب توریسم بسیار موثرند . یکی از مهمترین و زیباترین و مفیدترینجشمه های مشهد، چشمه گرماب است . که در سمت جنوبی و در فاصله 49 کیلومتری مشهد در جاده مشهد – نیشابور واقع شده است. چشمه گراب دارای چندین چشمه با فاصله حدود 500 متر از یکدیگر می باشد که همگی دارای دهانه های مخروطی و ارتفاعی در حدود 30 متر از سطح زمین می باشند. این چشمه ها که بر روی تپه های مخروطی شکل جریان دارند، دارای آب معدنی با خواص درمانی فراوان می باشند. املاح کلر و سولفات در این آب فراوان است. آب چشمه مفید است و به دفع مواد زاید بدن کمک می کند. از خواص درمانی آن کمک به بهبود، بیماری های مفصلی ، ازدیاد ترشحات بزاق ،‌صفرا. معده و لوزالمعده است. آب این چشمه ها عموما در درمان بیماری های مفصلی اثر بخش است .در واقع امر چشمه گراب مشهد متشکل از چندین چشمه با فواصل تقریبی ۵۰۰ متر از یکدیگر می‌باشد که اغلب دارای دهانه‌های مخروطی و مرتفع تر از سطح زمین می‌باشند. مظهر اصلی چشمه گراب که بر روی تپه مخروطی شکلی به ارتفاع متوسط ۳۰ متر واقع است و به نظر می‌رسد که سطح پیزومتری آن نیز حدود ۱۰ متر بالاتر از سطح دشت و اراضی منتهی به کالشور می‌باشد.

_گرماب_مشهد2.jpg