مسجد هفتاد و دو تن مشهد

یکی از بناهای تاریخی دوره نهم هجری - قمری، مسجد هفتاد و دو تن مشهد است که در ضلع جنوب غربی حرم  مطهر، در خیابان خسروی، ابتدای بازار بزرگ قرار دارد. مرمت این مسجد را شمس الدین محمد تبریزی در سال ۸۵۵ (ه.ق) به عهده گرفتند. مسجد هفتاد و دو تن مشهد دارای دو گنبد با ارتفاع 4/17 متر و دو گلدسته بی نظیر و ایوان های اطراف به ارتفاع 4/9 متر است. این بنای تاریخی بی نظیر از کاشی های زیبا پوشیده شده و به دوران تیموری برمیگردد و نظر اکثر میهمانان تور مشهد را جلب کرده است.  در مسجد هفتاد و دو تن مشهد، مقبره امیر غیاث الدین ملک شاه قرار دارد.

_هفتاد_و_دو_تن.jpg

 _هفتاد_و_دو_تن2.jpg