فرهنگسرای بهشت مشهد

بنای فرهنگسرای بهشت مشهد برای دوره پهلوی اول میباشد که در سال 1310 ساخته شده است. برای اولین بار از آن بابت دبیرستان مستوفی و با گذر زمان بعنوان تالار عروسی نیز استفاده میشود. فرهنگسرای بهشت مشهد در غرب بلوار مدرس ، در ضلع جنوبی میباشد.

فرهنگسرای بهشت مشهد در خیابان امام خمینی - خیابان جنت در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۴ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. از این رو نظر بسیاری از گردشگران عزیز تور مشهد را به خود جلب کرده است.