رستوران میچکا مشهد

_میچکا.jpg

 رستوران میچکا در همسایگی رستوران ترکیش فود که قبلاً موردارزیابی رسکو قرار گرفته، واقع شده است. در بدو ورود منوی رستوران شما رو شوکه خواهد کرد. لیست بلند بالایی از خوراک های ایرانی کبابی و خورشتی! به همراه دلمه، کوفته و البته استیک و پاستا شما را مجبور خواهد کرد تا قبول کنید که اینجا بین المللی است! محیط رستوران هم کاملاً معمولی اما مرتب می باشد. کیفیت غذاهای این رستوران و نیز قیمت آنها بسیار معمولی می باشد . سفارش غذا در سر میز انجام می شود ولی برای غذای خود باید کمی منتظر بمانید . این رستوران در محیطی آرام پذیرای مهمانانتور مشهدمی باشد .

_میچکا2.jpg

_میچکا3.jpg