سد طرق مشهد

_طرق_مشهد1.jpg

_طرق_مشهد_2.jpg

سد طرق در 14 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد . این سد بر روی رودخانه طرق واقع شده است.از تفریحات مشهد که مورد توجه مردم

مشهد است ،بند طرق مشهداست . این بند در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرقی مشهد قرار دارد و بر روی رودخانه طرق در یکصد متری بالا دست

بندقدیمی طرق احداث شده است. ساختار این سازه از نوع بتونی دو قوسی متقارن متشکل از ۲۲ بلوک به عرض ۱۴ متر می‌باشد که در

سال ۱۳۶۱ش آغاز و در سال ۱۳۶۷ش به پایان رسیده است. طول تاج این بند ۳۲۲ متر است. بنای اولیه این سازه آبی در زمان تیموری و به امر

امیر علیشیر نوایی ساخته شده است. امروزه سد طرقبه دلیل منظره زیبا وو چشم نواز و آرامش بخش اطرافش مکانی جذاب برای تفریح

است.گردشگر و مسافران تور مشهد که می خواهید در مشهد ماهیگیری را تجربه کنید به شما پیشنهاد می کنیم سد طرق را تجربه کنید . سد

طرق با داشتن ماهی های بزرگ بهترین تجربه ماهیگیری است .

_طرق_مشهد_3.jpg

_طرق_مشهد_5.jpg